தொடரும் தோழர்கள்

வெள்ளி, செப்டம்பர் 12, 2008

ஒரு கமாக்கதை

அவனுக்கு,அந்தக்,கடிதம்,வியப்பைத், தந்தது,ஏனென்றால்,அவன், அதை,  எதிர்,  பார்க்கவில்லை,  என்பதே, உண்மை,என்று,சொல்லும்,போது,வியப்புடன்,வருத்தமும்,வந்தது, என்பதும்,ஏமாற்றம்,அடைந்தான்என்பதும் ,உண்மையான,நேரத்தில்,ஏன்,இப்படி,நடந்தது,என்ற,                                                                                            கேள்வியும்,                                                                             மனதில்,  எழுந்து,      நிம்மதி,  இழந்து,  மீண்டும்,கையில் ,இருந்த,    தந்தியைப் பார்க்க ,தந்தி,வாசகங்கள்,பெரிய,எழுத்துக்களாக,முகத்தில்,  அறைய,மீண்டும்,மீண்டும்,படிக்க,"marriage, stopped,as,per,your,request"என்ற, வாசகம், துன்புறுத்த, எங்கு,தவறு,என்ற,கேள்விக்கு,பதில்,இன்றித்,திகைக்க,அவனுக்குத்,தெரியாது,அவன்,அனுப்பிய  ,தந்தியில், ஒரு,கமா,விளையாடி,விட்டது,என்பது,முதலில், மறுத்துப்பின்,சம்மதித்து,அவன்,அனுப்பிய,தந்தி,"girl i like, not stop marriage" என்பது, மாறி    "girl i like not,stop marriage "என்று, சென்றது,அவனுக்குத், தெரியாது.

இதுவே ஒரு கமாக்கதை.

(தலைப்பைத் தவறாகப் படித்துவிட்டு அவசரமாகப் பதிவைப் படித்த நண்பர்களே!நீங்கள் எதிர்பார்த்தது இல்லையென்றால் அதற்கு நானா பொறுப்பு?) 

2 கருத்துகள்: